Συνθετικές δημιουργικές εργασίες στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

 

 


 

Συνθετικές δημιουργικές εργασίες στο Γυμνάσιο για το 2016-2017

Οι συνθετικές  δημιουργικές εργασίες στο Γυμνάσιο (παρουσίαση Κ. Αποστολόπουλου, Σχολικού Συμβούλου)

Η ομάδα εργασίας πίσω από τις προτάσεις συνθετικών δημιουργικών εργασιών

Προτάσεις δημιουργικών εργασιών στη Φυσική της Α, Β και Γ Γυμνασίου

Προτάσεις δημιουργικών εργασιών στη Χημεία της Β και Γ Γυμνασίου

Ενδεικτικές προτάσεις για δημιουργική εργασία στη Χημεία Β Γυμνασίου

Ενδεικτική πρόταση από το ΙΕΠ για δημιουργική εργασία στη Χημεία Γ Γυμνασίου

Προτάσεις δημιουργικών εργασιών στη Βιολογία της Α, Β και Γ Γυμνασίου

Ενδεικτικές προτάσεις για δημιουργική εργασία στη Βιολογία Β Γυμνασίου

Προτάσεις δημιουργικών εργασιών στη Γεωγραφία/Γεωλογία της Α και Β Γυμνασίου

Ενδεικτικές προτάσεις για δημιουργική εργασία στη Γεωγραφία/Γεωλογία Β Γυμνασίου

 


 

Δημιουργικές εργασίες στο Λύκειο για το 2016-2017

Οι δημιουργικές εργασίες στο Λύκειο (παρουσίαση Κ. Αποστολόπουλου, Σχολικού Συμβούλου)

Η ομάδα εργασίας πίσω από τις προτάσεις δημιουργικών εργασιών

Προτάσεις δημιουργικών εργασιών στη Φυσική της Α Λυκείου

Προτάσεις δημιουργικών εργασιών στη Χημεία της Α Λυκείου

Προτάσεις δημιουργικών εργασιών στη Βιολογία της Α Λυκείου

Προτάσεις δημιουργικών εργασιών στους Φυσικούς Πόρους της Α Λυκείου

Προτάσεις δημιουργικών εργασιών στη Φυσική Γενικής Παιδείας της Β Λυκείου

Προτάσεις δημιουργικών εργασιών στη Φυσική Προσανατολισμού της Β Λυκείου

Προτάσεις δημιουργικών εργασιών στη Χημεία της Β Λυκείου

Προτάσεις δημιουργικών εργασιών στη Βιολογία της Β Λυκείου