Φύλλα Εργασίας Φυσικής

 

 

Α' Γυμνασίου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

1 21/1/2015 Μελέτη του φαινομένου του θερμοκηπίου

 

 

Β' Γυμνασίου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

9 3/3/2014 Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη - Φύλλο 3ο
8   Βρασμός - Μετατροπή υγρού σε αέριο (ΕΚΦΕ Μήλου)
7 10/3/2013 Μέτρηση βάρους - μάζας - πυκνότητας
6 4/11/2012 Μέτρηση μήκους - εμβαδού - όγκου
5   Νόμος του Hooke - Φύλλο 2ο
4   Μελέτη Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης με χρήση Χρονομετρητή - Φύλλο 1ο
3   Μελέτη Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης με χρήση Χρονομετρητή - Φύλλο 2ο
2   Μελέτη της κίνησης μιας Φυσαλίδας
1   Μέτρηση θερμοκρασίας - Βαθμονόμηση θερμόμετρου

 


 

Γ' Γυμνασίου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

13 13/2/2013 Συγκριτική μελέτη ταλάντωσης εκκρεμούς και σώματος-ελατηρίου
12 10/2/2013 Συγκλίνοντες φακοί
11  Οπτική, Διάθλαση
10  Οπτική, Παρατήρηση - Ερμηνεία Ειδώλων Κοίλων και Κυρτών Κατόπτρων
9  Οπτική, Νόμοι Ανάκλασης - Είδωλο Επίπεδου Κατόπτρου
8

6/11/2012

Ηλεκτροστατικές Αλληλεπιδράσεις - Φύλλο 2ο
7  Νόμος του OHM - Φύλλο 3ο
6  Μελέτη Ηλεκτρικού Κυκλώματος
56/11/2012 Διδασκαλία συνεχούς ρεύματος με πειράματα επίδειξης
4 11/11/2012 Συνδεσμολογία Αντιστατών σε Σειρά - Φύλλο 1ο
3 11/11/2012 Συνδεσμολογία Αντιστατών Παράλληλα - Φύλλο 1ο
2  Σύνδεση Αντιστατών με χρήση πολυμέτρου
1  Νόμοι του Απλού Εκκρεμούς
 
 

Α' Λυκείου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

19

9/2/2015

Μελέτη και έλεγχος της Διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση με τη χρήση φωτοπύλης

18

23/10/2013

Μετρήσεις

17

7/11/2012

Μετρήσεις αντίστασης, συνεχούς τάσης & συνεχούς ρεύματος με το ψηφιακό πολύμετρο DT840D

16

5/11/2012

Νόμος του Ohm

15

4/11/2012

Ανάλυση χρονοταινίας
14   Μελέτη Κίνησης Ευθύγραμμης ομαλής με χρήση χρονομετρητή
13   Μελέτη Κίνησης Ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης σε πλάγιο επίπεδο με χρήση χρονομετρητή
12   Μελέτη Κίνησης Ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης σε πλάγιο επίπεδο με χρήση Χρονομετρητή - Πίνακας Μετρήσεων
11

8/11/2013

Μελέτη ευθύγραμμων κινήσεων με χρήση χρονομετρητή και χρονοταινίας
10   Μελέτη Κίνησης Ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης σε πλάγιο επίπεδο με χρήση Φωτοπυλών
9   Μελέτη Κίνησης Ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης σε πλάγιο επίπεδο με χρήση Φωτοπυλών - Πίνακας Μετρήσεων
8   Μελέτη Ελεύθερης πτώσης και υπολογισμός του g με χρήση Φωτοπυλών
7   Μελέτη Ελεύθερης πτώσης και υπολογισμός του g με χρήση Φωτοπυλών - Πίνακας Μετρήσεων
6   Προσεγγιστική Μελέτη Eλεύθερης Πτώσης σε Πλάγιο Επίπεδο - Πίνακας Μετρήσεων
5   Μελέτη Ελεύθερης Πτώσης με την χρήση Χρονομετρητή - Πίνακας Μετρήσεων
4   Υπολογισμός του g με εκκρεμές και Χρονόμετρο - Πίνακας Μετρήσεων
3   Υπολογισμός του g από την περίοδο εκκρεμούς με χρήση Φωτοπυλών - Πίνακας Μετρήσεων
2   Αρχή Διατήρηση της ορμής
1   Τριβή Ολίσθησης
 
 

Β' Λυκείου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

15

9/2/2015

Χαρακτηριστική ηλεκτρικής πηγής

14

13/2/2013

Καθοδικός σωλήνας (απαντητικό φύλλο, προσομοίωση IP)

13

25/11/2012

Διατήρηση της ορμής σε έκρηξη (με φωτοπύλες)

12

5/11/2012

Οριζόντια βολή & μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας, με χρήση φωτοπύλης για την αρχική ταχύτητα (Συνοδευτικό αρχείο EXCEL για λύση της άσκησης)

11

15/10/2012

Οριζόντια βολή & μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας, με μετρήσεις σε εικόνα από στροβοσκόπιο.  (Λύση της άσκησης)

10

 

Γνωριμία με τη χρήση παλμογράφου, Μέτρηση συνεχούς τάσης

9

 

Χρήση παλμογράφου για τη μέτρηση εναλλασσόμενης τάσης

8

 

Χρήση παλμογράφου για τη μέτρηση συνεχούς τάσης

7

 

Χρήση παλμογράφου για τη μέτρηση του συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου

6

 

Χρήση παλμογράφου για παραγωγή εικόνων lissajous και για τη μέτρηση άγνωστης συχνότητας

5

 

Νόμος του Ohm (Φυσική Γενικής Παιδείας)

4

 

Συνδεσμολογία Αντιστατών (Φυσική Γενικής Παιδείας)

3

 

Νόμοι Αερίων (Φυσική Κατεύθυνσης) - Πίνακας Μετρήσεων

2

 

Ενεργειακή Μελέτη κυκλώματος με πηγή, αντιστάτη και κινητήρα (Φυσική Γενικής Παιδείας)

1

 

Πειράματα Επαγωγής (Φυσική Γενικής Παιδείας)

 
 

Γ' Λυκείου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

8

25/2/3014

Μέτρηση του μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας (ΕΚΦΕ Ευρυτανίας)
7  Ανάλυση του λευκού φωτός - Παρατήρηση και καταγραφή φασμάτων
6  Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο
5  Μετρήσεις με Παλμογράφο (Φυσική Κατεύθυνσης)
4  Μέτρηση Ροπής Αδρανείας Κυλινδρικού Σώματος (Φυσική Κατεύθυνσης)
3  Μέτρηση Ροπής Αδρανείας Κυλινδρικού Σώματος (Φυσική Κατεύθυνσης) - Πίνακας Μετρήσεων
2  Μέτρηση Ροπής Αδρανείας Κυλινδρικού Σώματος με Συσκευή Μηχανουργικής (Φυσική Κατεύθυνσης)
1  Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας με Συσκευή Ανακύκλωσης (Φυσική Κατεύθυνσης)
 
 

Βοηθήματα

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

1 28/2/2014 Οδηγίες χρήσης και πειράματα του MultiLog & Λογισμικό DB-Lab για Windows