Φύλλα Εργασίας Φυσικής

 

 

 

Α Γυμνασίου Α Λυκείου ΕΠΑΛ
Β Γυμνασίου Β Λυκείου  
Γ Γυμνασίου Γ Λυκείου Βοηθήματα
 
 

Α' Γυμνασίου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

  6/3/2021 Φτιάξε το δικό σου θερμόμετρο - Μέτρησε τη θερμοκρασία
  17/1/2021 Μέτρηση πυκνότητας υγρών και στερεών σωμάτων (με υλικά που υπάρχουν στο σπίτι)
  24/12/2020 Κατασκεύασε το δικό σου δυναμόμετρο
9 10/12/2020 Κατασκευή ογκομετρικού δοχείου - Μέτρηση όγκου
8 3/12/2020 Μέτρηση μάζας (με απλά υλικά στο σπίτι)
7 10/2/2019 Θερμική ισορροπία
6 31/10/2017 Μετρήσεις μάζας - Τα διαγράμματα (σχέδιο μαθήματος)
5 31/10/2017 Ανάγκη εισαγωγής της έννοιας της πυκνότητας (σχέδιο μαθήματος)
4 11/11/2016 Μέτρηση της πυκνότητας στερεού
3 11/11/2016 Μέτρηση της πυκνότητας υγρού
2 11/11/2016 Μέτρηση όγκου
1 21/1/2015 Μελέτη του φαινομένου του θερμοκηπίου
 
 

Β' Γυμνασίου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

19 24/4/2021 Μέτρησε την ισχύ του σώματός σου (με απλά υλικά στο σπίτι)
18 11/2/2021 Ένα ταξίδι στο κεφάλαιο της Πίεσης (εκτελώντας πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης)
17 3/12/2020 Μελέτη των ευθύγραμμων κινήσεων (με χρήση χρονοταινίας)
16 12/10/2016 Μελέτη των ευθύγραμμων κινήσεων
15 24/2/2016 Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη (2 φύλλα εργασίας)
14 12/12/2015 Νόμος του Hooke και μέτρηση δύναμης
13 24/11/2015 Εργαστηριακός οδηγός (2015)
12 14/10/2015 Μέτρηση πυκνότητας
11 14/10/2015 Μέτρηση όγκου
10 14/10/2015 Μέτρηση εμβαδού
9 3/3/2014 Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη - Φύλλο 3ο
8   Βρασμός - Μετατροπή υγρού σε αέριο (ΕΚΦΕ Μήλου)
7 10/3/2013 Μέτρηση βάρους - μάζας - πυκνότητας
6 4/11/2012 Μέτρηση μήκους - εμβαδού - όγκου
5   Νόμος του Hooke - Φύλλο 2ο
4   Μελέτη Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης με χρήση Χρονομετρητή - Φύλλο 1ο
3   Μελέτη Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης με χρήση Χρονομετρητή - Φύλλο 2ο
2   Μελέτη της κίνησης μιας Φυσαλίδας
1   Μέτρηση θερμοκρασίας - Βαθμονόμηση θερμόμετρου
 
 

Γ' Γυμνασίου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

  24/12/2020

 "Το Άστρο της Βηθλεέμ". Διαθεματική Χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα.
  24/12/2020 Κατασκεύασε το δικό σου ηλεκτροσκόπιο με κινητά φύλλα
  30/11/2019 Μετρήσεις με πολύμετρο - Ο νόμος του Ohm
  30/11/2019 Σύνδεση αντιστατών
  26/10/2018 Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις
  25/1/2018 Σύνθετα ηλεκτρικά κυκλώματα, σύνδεση σε σειρά και παράλληλα
  20/3/2017 Μέτρηση φακών με τη χρήση του Photonics Explorer
  21/2/2017 Φύλλα εργασίας για το νόμο του Ohm, τη συνδεσμολογία αντιστατών και το βραχυκύκλωμα (Γυμνάσιο Ψυχικού)
  28/9/2016 Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις
  16/3/2016 Νόμοι του απλού εκκρεμούς με χρήση της προσομοίωσης PHET
  16/3/2016 Μελέτη της ανάκλασης και της διάθλασης  φωτεινής δέσμης από πρίσμα
  12/12/2015 Νόμος του Ohm
  13/2/2013 Συγκριτική μελέτη ταλάντωσης εκκρεμούς και σώματος-ελατηρίου
  10/2/2013 Συγκλίνοντες φακοί
   Οπτική, Διάθλαση
   Οπτική, Παρατήρηση - Ερμηνεία Ειδώλων Κοίλων και Κυρτών Κατόπτρων
   Οπτική, Νόμοι Ανάκλασης - Είδωλο Επίπεδου Κατόπτρου
 

6/11/2012

Ηλεκτροστατικές Αλληλεπιδράσεις - Φύλλο 2ο
   Νόμος του OHM - Φύλλο 3ο
   Μελέτη Ηλεκτρικού Κυκλώματος
 6/11/2012 Διδασκαλία συνεχούς ρεύματος με πειράματα επίδειξης
  11/11/2012 Συνδεσμολογία Αντιστατών σε Σειρά - Φύλλο 1ο
  11/11/2012 Συνδεσμολογία Αντιστατών Παράλληλα - Φύλλο 1ο
   Σύνδεση Αντιστατών με χρήση πολυμέτρου
   Νόμοι του Απλού Εκκρεμούς
 
 

Α' Λυκείου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

 

1/11/2017

Μελέτη ευθύγραμμης κίνησης με αμαξίδιο και με φωτοπύλες
 

24/10/2016

Γνωριμία με το εργαστήριο – Μετρήσεις, επεξεργασία δεδομένων (Αβεβαιότητα (σφάλμα) μέτρησης - Σημαντικά ψηφία – στρογγυλοποίηση - Γραφικές παραστάσεις)
 

16/3/2016

Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος με χρήση χρονοφωτογραφίας
 

1/11/2017

Μελέτη ευθύγραμμης κίνησης σε κεκλιμένο επίπεδο με φωτοπύλες
 

9/2/2015

Μελέτη και έλεγχος της Διατήρησης της Μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση με τη χρήση φωτοπύλης
 

23/10/2013

Μετρήσεις
 

7/11/2012

Μετρήσεις αντίστασης, συνεχούς τάσης & συνεχούς ρεύματος με το ψηφιακό πολύμετρο DT840D
 

5/11/2012

Νόμος του Ohm
 

4/11/2012

Ανάλυση χρονοταινίας
    Μελέτη Κίνησης Ευθύγραμμης ομαλής με χρήση χρονομετρητή
    Μελέτη Κίνησης Ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης σε πλάγιο επίπεδο με χρήση χρονομετρητή
    Μελέτη Κίνησης Ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης σε πλάγιο επίπεδο με χρήση Χρονομετρητή - Πίνακας Μετρήσεων
 

8/11/2013

Μελέτη ευθύγραμμων κινήσεων με χρήση χρονομετρητή και χρονοταινίας
    Μελέτη Κίνησης Ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης σε πλάγιο επίπεδο με χρήση Φωτοπυλών
    Μελέτη Κίνησης Ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης σε πλάγιο επίπεδο με χρήση Φωτοπυλών - Πίνακας Μετρήσεων
    Μελέτη Ελεύθερης πτώσης και υπολογισμός του g με χρήση Φωτοπυλών
    Μελέτη Ελεύθερης πτώσης και υπολογισμός του g με χρήση Φωτοπυλών - Πίνακας Μετρήσεων
    Προσεγγιστική Μελέτη Eλεύθερης Πτώσης σε Πλάγιο Επίπεδο - Πίνακας Μετρήσεων
    Μελέτη Ελεύθερης Πτώσης με την χρήση Χρονομετρητή - Πίνακας Μετρήσεων
    Υπολογισμός του g με εκκρεμές και Χρονόμετρο - Πίνακας Μετρήσεων
    Υπολογισμός του g από την περίοδο εκκρεμούς με χρήση Φωτοπυλών - Πίνακας Μετρήσεων
    Αρχή Διατήρηση της ορμής
    Τριβή Ολίσθησης
 
 

Β' Λυκείου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

 

9/12/2023

Η διατήρηση της ορμής σε μία έκρηξη (Β. Κωνσταντινοπούλου)

 

9/12/2023

Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων ηλεκτρικού κυκλώματος με πηγή και ωμικό καταναλωτή (Β. Κωνσταντινοπούλου)

 

9/12/2023

Οι νόμοι του Kirchhoff (Β. Κωνσταντινοπούλου)

 

9/12/2023

Χαρακτηριστική καμπύλη ηλεκτρικής πηγής

 

14/4/2021

Ισοβαρής μεταβολή αερίων με απλά υλικά

 

13/12/2018

Πειραματική επιβεβαίωση του νόμου για την κεντρομόλο δύναμη (Δ. Περάκης, 9ο ΓΕΛ Αμαρουσίου)

 

18/4/2018

Παρατήρηση φασμάτων με φασματοσκόπιο

 

2/2/2018

Σύγκριση λαμπτήρα πυράκτωσης με λαμπτήρα LED

 

2/2/2018

Μελέτη της ανάκλασης και της διάθλασης φωτεινής δέσμης σε πρίσμα

 

16/3/2016

Ενεργειακή µελέτη των στοιχείων απλού  ηλεκτρικού κυκλώµατος µε πηγή και αντιστάτη

 

9/2/2015

Χαρακτηριστική ηλεκτρικής πηγής

 

13/2/2013

Καθοδικός σωλήνας (απαντητικό φύλλο, προσομοίωση IP)

 

25/11/2012

Διατήρηση της ορμής σε έκρηξη (με φωτοπύλες)

 

5/11/2012

Οριζόντια βολή & μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας, με χρήση φωτοπύλης για την αρχική ταχύτητα (Συνοδευτικό αρχείο EXCEL για λύση της άσκησης)

 

15/10/2012

Οριζόντια βολή & μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας, με μετρήσεις σε εικόνα από στροβοσκόπιο.  (Λύση της άσκησης)

   

Γνωριμία με τη χρήση παλμογράφου, Μέτρηση συνεχούς τάσης

   

Χρήση παλμογράφου για τη μέτρηση εναλλασσόμενης τάσης

   

Χρήση παλμογράφου για τη μέτρηση συνεχούς τάσης

   

Χρήση παλμογράφου για τη μέτρηση του συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου

   

Χρήση παλμογράφου για παραγωγή εικόνων lissajous και για τη μέτρηση άγνωστης συχνότητας

   

Νόμος του Ohm (Φυσική Γενικής Παιδείας)

   

Συνδεσμολογία Αντιστατών (Φυσική Γενικής Παιδείας)

   

Νόμοι Αερίων (Φυσική Κατεύθυνσης) - Πίνακας Μετρήσεων

   

Ενεργειακή Μελέτη κυκλώματος με πηγή, αντιστάτη και κινητήρα (Φυσική Γενικής Παιδείας, Δημήτρης Ανεστόπουλος)

   

Πειράματα Επαγωγής (Φυσική Γενικής Παιδείας)

   

Φασματοσκόπιο φράγματος της PROJECT STAR (Φυσική Γενικής Παιδείας)

   

Παρατήρηση – Καταγραφή φασμάτων – Σχετικοί υπολογισμοί (Δημήτρης Ανεστόπουλος)

 
 

Γ' Λυκείου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

 

15/11/2019

Μετρήσεις με Παλμογράφο
 

6/11/2019

Μέτρηση συχνότητας εναλλασσόμενης τάσης στον παλμογράφο με τη σύνθεση κάθετων ταλαντώσεων (παραγωγή εικόνων Lissajous)
 

6/11/2019

Μέτρηση του πλάτους εναλλασσόμενης τάσης με παλμογράφο
 

29/10/2019

Δύναμη Laplace
 

11/10/2019

Ποιοτική μελέτη Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής
 

11/10/2019

Μαγνήτες και μαγνητικό πεδίο
14

22/1/2018

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου με το σωλήνα του Kundt
13

9/1/2018

Μέτρηση του μήκους κύματος μονοχρωματικού φωτός lase με τη μέθοδο του φράγματος περίθλασης
12

9/1/2018

Παραγωγή κυκλικών κυμάτων στην επιφάνεια υγρού και συμβολή
11

9/1/2018

Παραγωγή επίπεδων κυμάτων στην επιφάνεια υγρού, μέτρηση του μήκους κύματος και υπολογισμός της ταχύτητας διάδοσης
10

3/2/2016

Μέτρηση του ιξώδους του λαδιού με τη ρίψη μικρών σφαιρών
9

31/1/2016

Υπολογισμός ταχύτητας εκροής υγρού από ανοικτό δοχείο (Δημήτρης Ζερβάκης, 5ο ΓΕΛ Αμαρουσίου)
8

25/2/2014

Μέτρηση του μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας (ΕΚΦΕ Ευρυτανίας)
7  Ανάλυση του λευκού φωτός - Παρατήρηση και καταγραφή φασμάτων
6  Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο
5  Μετρήσεις με Παλμογράφο (Φυσική Κατεύθυνσης)
4  Μέτρηση Ροπής Αδρανείας Κυλινδρικού Σώματος (Φυσική Κατεύθυνσης)
3  Μέτρηση Ροπής Αδρανείας Κυλινδρικού Σώματος (Φυσική Κατεύθυνσης) - Πίνακας Μετρήσεων
2  Μέτρηση Ροπής Αδρανείας Κυλινδρικού Σώματος με Συσκευή Μηχανουργικής (Φυσική Κατεύθυνσης)
1  Διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας με Συσκευή Ανακύκλωσης (Φυσική Κατεύθυνσης)
 
 

ΕΠΑΛ

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

 

19/2/2016

Αμοιβαία επαγωγή (Γ Τάξη)
 

19/2/2016

Δύναμη Laplace (Γ Τάξη)
 
 

Βοηθήματα

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

27/4/2017 Χρήσιμες διευθύνσεις και προγραμματισμός του μικροελεγκτή Arduino (Αθανάσιος Ι. Μπαλάσκας, 1ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής, 2017)
8/2/2017 Οδηγίες χρήσης και πειράματα του MultiLog & Λογισμικό DB-Lab για Windows (2006)
28/2/2014 Οδηγίες χρήσης και πειράματα του MultiLog & Λογισμικό DB-Lab για Windows (1999)
15/10/2016
Σελίδες Α4 χαρτί μιλιμετρέ (18cm x 27cm, ασπρόμαυρο/έγχρωμο, οριζόντιο/κάθετο)
11/1/2018 Μία σελίδα Α4 χαρτί μιλιμετρέ-μοιρογνωμόνιο (18cm x 26cm)

 

 

Α Γυμνασίου Α Λυκείου ΕΠΑΛ
Β Γυμνασίου Β Λυκείου  
Γ Γυμνασίου Γ Λυκείου Βοηθήματα