Διαγωνισμοί Φυσικών Επιστημών


 

10ος Διαγωνισμός 2018 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Χαλανδρίου σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


7ος Διαγωνισμός 2018 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


EUSO 2018 (16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών)


6ος Διαγωνισμός 2017 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


9ος Διαγωνισμός 2017 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Χαλανδρίου σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


EUSO 2017 (15η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών)


5ος Διαγωνισμός 2016 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


8ος Διαγωνισμός 2016 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Χαλανδρίου σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


EUSO 2016 (14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών)


7ος Διαγωνισμός 2015 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Χαλανδρίου σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


4ος Διαγωνισμός 2015 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


EUSO 2015 (13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών)


3ος Διαγωνισμός 2014 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


6ος Διαγωνισμός 2014 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Χαλανδρίου σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


2ος Διαγωνισμός Πειραμάτων Φυσικής για μαθητές Γ Γυμνασίου στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα, της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής, για το 2014


EUSO 2014 (12η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών)


Η Ελληνογαλλική Σχολή Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει για το 2013 διαγωνισμό πειραμάτων φυσικής για μαθητές Γ Γυμνασίου στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα.


2ος Διαγωνισμός 2013 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


5ος Διαγωνισμός 2013 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Χαλανδρίου σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


EUSO 2013 (11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών)


4ος Διαγωνισμός 2012 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Χαλανδρίου σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


1ος Διαγωνισμός 2012 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


EUSO 2012 (10η Eυρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών)


3ος Διαγωνισμός 2011 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Χαλανδρίου σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών


EUSO 2011 (9η Eυρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών)


2ος Διαγωνισμός 2010 Γυμνασίου του ΕΚΦΕ Χαλανδρίου σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής


EUSO 2010 (8η Eυρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών)


EUSO 2009 (7η Eυρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών)