Φύλλα Προσομοίωσης Φυσικής

 

 

 

Α Γυμνασίου Α Λυκείου ΕΠΑΛ
Β Γυμνασίου Β Λυκείου  
Γ Γυμνασίου Γ Λυκείου Βοηθήματα
 
 

Α' Γυμνασίου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

       
 
 

Β' Γυμνασίου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

1      
 
 

Γ' Γυμνασίου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

      
 
 

Α' Λυκείου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

  1/6/2020 Έλεγχος διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας στην Ελεύθερη Πτώση
 
 

Β' Λυκείου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

       
 
 

Γ' Λυκείου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

      
 
 

ΕΠΑΛ

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

       
 
 

Βοηθήματα

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

     

 

 

Α Γυμνασίου Α Λυκείου ΕΠΑΛ
Β Γυμνασίου Β Λυκείου  
Γ Γυμνασίου Γ Λυκείου Βοηθήματα