Φύλλα Προσομοίωσης Φυσικής

 

 

 

Α Γυμνασίου Α Λυκείου ΕΠΑΛ
Β Γυμνασίου Β Λυκείου  
Γ Γυμνασίου Γ Λυκείου Βοηθήματα
 
 

Α' Γυμνασίου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

  6/3/2021

Μέτρηση μάζας (με χρήση λογισμικού PhET)
  6/3/2021

Θερμική ισορροπία (με χρήση του λογισμικού ΣΕΠ)
       
 
 

Β' Γυμνασίου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

  24/12/2020

«Ο 1ος και ο 2ος Νόμος του Νεύτωνα» με βάση την προσομοίωση ΚΙΝΗΣΗ του PHeT
  3/12/2020

Μέτρηση δύναμης - Νόμος του Hooke
       
 
 

Γ' Γυμνασίου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

  15/12/2020 Διδασκαλία των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων μέσω εικονικού πειράματος (οδηγίες χρήσης του λογισμικού PheT)
  3/12/2020

Μέτρηση Αντίστασης Αντιστάτη - Νόμος του Ohm
      
 
 

Α' Λυκείου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

  3/12/2020 Μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλά Επιταχυνόμενης Κίνησης με τη χρήση ηλεκτρικού χρονομετρητή
  1/6/2020 Έλεγχος διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας στην Ελεύθερη Πτώση
 
 

Β' Λυκείου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

  15/12/2020 Χαρακτηριστική ηλεκτρικής πηγής (εικονικό πείραμα με χρήση του αντίστοιχου λογισμικού PheT)
  15/12/2020 Διδασκαλία των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων μέσω εικονικού πειράματος (οδηγίες χρήσης του λογισμικού PheT)
       
 
 

Γ' Λυκείου

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

      
 
 

ΕΠΑΛ

α

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

       
 
 

Βοηθήματα

Ανάρτηση

Τύπος

Θέμα

     

 

 

Α Γυμνασίου Α Λυκείου ΕΠΑΛ
Β Γυμνασίου Β Λυκείου  
Γ Γυμνασίου Γ Λυκείου Βοηθήματα