Περιβαλλοντική Έρευνα και Επιστήμη των Πολιτών:
Το επιστημονικό έργο nexus monARC
του Πανεπιστημίου Αθηνών

   
 

Περιβαλλοντική Έρευνα και Επιστήμη των Πολιτών: Το παράδειγμα του επιστημονικού έργου nexus monARC στο ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου

 

Παρουσίαση της κας Αριάδνης Αργυράκη, Καθηγήτριας Γεωχημείας στο ΕΚΠΑ, κατά την απονομή βραβείων και επαίνων στους μαθητές που συμμετείχαν στον εργαστηριακό διαγωνισμό φυσικών επιστημών γυμνασίων 2024

   

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

   Συλλογή και αξιολόγηση της ρύπανσης από μικροπλαστικά στην αμμουδιά
   Μέτρηση pH και θερμοκρασίας θαλασσινού νερού
   Συλλογή και παρατήρηση δειγμάτων φυτοπλαγκτού στο θαλασσινό νερό

ΦΟΡΜΑ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

   Πληροφοριακό σημείωμα για τη συμμετοχή στο επιστημονικό έργο nexus monARC του Πανεπιστημίου Αθηνών.
   Φόρμα γονεϊκής συναίνεσης