6ος Διαγωνισμός 2017 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών

  

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Νέας Ιωνίας, διοργάνωσε την Τρίτη 9 Μαΐου 2017, τον 6ο Εργαστηριακό Διαγωνισμό στις Φυσικές Επιστήμες για μαθητές των Γυμνασίων που ανήκουν στο ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας.

 

Πρόσκληση για τον 6ο Εργαστηριακό Διαγωνισμό Φυσικών Επιστημών του ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας


Θέματα του διαγωνισμού και μοριοδότηση

Ανάλυση των πειραμάτων και Απονομή Βραβείων και Επαίνων

Δελτίο τύπου, συμμετέχοντα Γυμνάσια και οι επιδόσεις των διαγωνισθέντων ομάδων