7ος Διαγωνισμός 2015 Γυμνασίων του ΕΚΦΕ Χαλανδρίου σε Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικών Επιστημών

  

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Χαλανδρίου, θα διοργανώσει την Τρίτη 5 Μαΐου 2015, τον 7ο Εργαστηριακό Διαγωνισμό στις Φυσικές Επιστήμες για μαθητές των Γυμνασίων που ανήκουν στο ΕΚΦΕ Χαλανδρίου.

 

Πρόσκληση για τον 7ο Εργαστηριακό Διαγωνισμό Φυσικών Επιστημών του ΕΚΦΕ Χαλανδρίου

Αλλαγή της ημερομηνίας της διεξαγωγής του διαγωνισμού

Θέματα του διαγωνισμού και μοριοδότηση

Αποτελέσματα διαγωνισμού